facebook_pixelMittnät AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Mittnät AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta en plattform för tillhandahållande av tjänster i aktieägarnas fibernät för bredbandskommunikation och att erbjuda aktieägarna tjänster för att utveckla sina fibernät. Bolaget får äga aktier i aktiebolag för kommunal samverkan rörande öppna fibernät för bredbandskommunikation. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina aktieägare. Verksamheten ska bedrivas åt'ägarna/i ägarnas ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av öppna fibernät för bredbandskommunikation, som direkt eller indirekt ägs av kommuner, i samverkan med ägarna av fibernäten. Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom de kommuner vars direkt eller indirekt ägda fibernät bolagets verksamhet omfattar, med iakttagande av den kommunalrättsliga likställighetsprincipen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

+ Lägg till nummer

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)14 18311 69710 289
Rörelseresultat, EBIT (tkr)27380-35
Resultat efter finansnetto (tkr)26580-36
Årets resultat (tkr)-545-11
Summa tillgångar (tkr)5 0834 1124 313
Antal anställda

Bolagets ägare

Mittnät AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Mittnät AB
556991-2800
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)14 18311 69710 289
Rörelseresultat, EBIT (tkr)27380-35
Resultat efter finansnetto (tkr)26580-36
Årets resultat (tkr)-545-11

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)4 2371 3151 695
Omsättningstillgångar (tkr)8462 7972 618
Tillgångar (tkr)5 0834 1124 313
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)3 0203 0242 979
Obeskattade reserver (tkr)472202182
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)83097
Kortfristiga skulder (tkr)7618861 055
Skulder och eget kapital (tkr)5 0834 1124 313

Löner och utdelningar (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal1.9%0.7%-0.3%
Soliditet66.1%77.1%72.1%
Kassalikviditet111.2%301.0%235.8%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas i förening av.Bertilsson, Elin Anna-Karin.Ordell, Erik Gunnar Christian.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

63 år

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta en plattform för tillhandahållande av tjänster i aktieägarnas fibernät för bredbandskommunikation och att erbjuda aktieägarna tjänster för att utveckla sina fibernät. Bolaget får äga aktier i aktiebolag för kommunal samverkan rörande öppna fibernät för bredbandskommunikation. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina aktieägare. Verksamheten ska bedrivas åt'ägarna/i ägarnas ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av öppna fibernät för bredbandskommunikation, som direkt eller indirekt ägs av kommuner, i samverkan med ägarna av fibernäten. Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom de kommuner vars direkt eller indirekt ägda fibernät bolagets verksamhet omfattar, med iakttagande av den kommunalrättsliga likställighetsprincipen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

  • 61100 - Trådbunden telekommunikation