facebook_pixelCoop Sverige AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Coop Sverige AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska bedriva partihandelsverksamhet samt utveckla och marknadsföra varumärken, butikskoncept och produkter, huvudsakligen inom dagligvarusektorn tillsammans med sammanhängande ändamålsenlig distributions- och logistikverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)29 338 74628 456 74027 881 670
Rörelseresultat, EBIT (tkr)12 27557 39212 279
Resultat efter finansnetto (tkr)31 27350 556-13 724
Årets resultat (tkr)31 94251 100-12 871
Summa tillgångar (tkr)8 234 6047 748 7317 445 093
Antal anställda374327360

Årsredovisningar Coop Sverige AB

Bolagets ägare

Beställ rapport

Coop Sverige AB
556710-5480
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)29 338 74628 456 74027 881 670
Rörelseresultat, EBIT (tkr)12 27557 39212 279
Resultat efter finansnetto (tkr)31 27350 556-13 724
Årets resultat (tkr)31 94251 100-12 871

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)3 327 6392 934 7542 863 323
Omsättningstillgångar (tkr)4 906 9654 813 9774 581 770
Tillgångar (tkr)8 234 6047 748 7317 445 093
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)3 769 3733 737 4313 686 331
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)125 791126 645120 658
Långfristiga skulder (tkr)3331 667
Kortfristiga skulder (tkr)4 339 4403 884 3223 636 437
Skulder och eget kapital (tkr)8 234 6047 748 7317 445 093

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)8 0387 45435 130
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)12 342
Löner till övriga anställda (tkr)271 400226 857239 889
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)153 377136 218164 932
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda374327360
Omsättning per anställd (tkr)78 44687 02477 449
Personalkostnader per anställd (tkr)1 1571 1331 256
Vinstmarginal0.0%0.2%0.0%
Soliditet45.8%48.2%49.5%
Kassalikviditet91.1%104.0%104.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Carlsson Kinning, Björn.Dahlquist-Sjöberg, Lars Anders.Ericsson, Lars Fredrik.Fjällborg, Peter Sixten.Grandin, Örjan Gösta.Johansson, Carl Magnus.Nygren, Marie Elisabeth.Persdotter, Margareta Meta.Runquist, Per Martin.Schinzel, Frans Patrik.Stålhammar, Carl-Johan Henrik.Wångdahl, Bo Ronnie Michael.Firman tecknas av en av.Bartholf, Karin.Olofsson, Johan Nichlas.i förening med en av.Carlsson Kinning, Björn.Dahlquist-Sjöberg, Lars Anders.Ericsson, Lars Fredrik.Fjällborg, Peter Sixten.Grandin, Örjan Gösta.Johansson, Carl Magnus.Nygren, Marie Elisabeth.Persdotter, Margareta Meta.Runquist, Per Martin.Schinzel, Frans Patrik.Stålhammar, Carl-Johan Henrik.Wångdahl, Bo Ronnie Michael.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Koncernstruktur Coop Sverige AB

Coop Sverige AB ingår i en koncern med 80 bolag. Koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta och andra adresser

Englundavägen 4, 171 41 Solna

Karta och andra adresser

Englundavägen 4, 171 41 Solna

Coop Sverige AB har verksamhet på Englundavägen 4, Solna. 

Coop Sverige AB har 77 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Solnaskontoret är Coop Sverige AB i Bromma.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska bedriva partihandelsverksamhet samt utveckla och marknadsföra varumärken, butikskoncept och produkter, huvudsakligen inom dagligvarusektorn tillsammans med sammanhängande ändamålsenlig distributions- och logistikverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

  • 46390 - Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
  • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
  • 47911 - Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment