facebook_pixelTegelhagen Förvaltning AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Tegelhagen Förvaltning AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall förvärva, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-340-1
Resultat efter finansnetto (tkr)-184 660-1 262
Årets resultat (tkr)-184 660-1 261
Summa tillgångar (tkr)84 85184 8121 416
Antal anställda

Årsredovisningar Tegelhagen Förvaltning AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556651-8097
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-340-1
Resultat efter finansnetto (tkr)-184 660-1 262
Årets resultat (tkr)-184 660-1 261

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)1 067602152
Omsättningstillgångar (tkr)83 78484 2101 264
Tillgångar (tkr)84 85184 8121 416
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)84 81184 811151
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)4011 265
Skulder och eget kapital (tkr)84 85184 8121 416

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet100.0%100.0%10.7%
Kassalikviditet209460.0%8421000.0%99.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Dahlquist-Sjöberg, Lars Anders.Koskela, Jan Anders Mikael.Liljedahl, Helena Birgitta.Svensson, Nils Thomas.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Koncernstruktur Tegelhagen Förvaltning AB

Tegelhagen Förvaltning AB ingår i en koncern med 81 bolag. Moderbolag är Bro Mälarstrand AB och koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall förvärva, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner