Företagsinformation för
Vi Media AB

Org.nr. 556041-3790

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ge ut en tidning och därmed sammanhängande frågor.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 58140 - Utgivning av tidskrifter

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  10
 • Omsättning

  (TKR):
  50 039
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  1 164
 • Årets resultat

  (TKR):
  -2 264
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  24 115
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  1 386
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  6 299
Visa fler år

1 företagssida på hitta

Visa större karta

CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Hur ser ditt företags ekonomiska förväntningar ut 2019?

Var med i vår undersökning och få vår rapport och en inbjudan till ett utvalt event.Årsredovisningar Vi Media AB

Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Vi Media AB

2017-12
2016-12
2015-12
60 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 50 039 46 915 41 579
Rörelseresultat, EBIT 833 2 803 2 236
Resultat efter finansnetto 1 164 3 147 3 018
Årets resultat -2 264 -69 -93
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 1 469 1 432 1 352
Omsättningstillgångar 22 646 21 585 21 765
Tillgångar 24 115 23 017 23 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 645 5 909 5 978
Obeskattade reserver 0 -24 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 470 17 132 17 139
Skulder och eget kapital 24 115 23 017 23 117
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 1 386 1 342 1 181
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 299 6 382 6 841
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 5 200 4 584 4 483
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 10 10 11
Omsättning per anställd (TKR) 5 004 4 692 3 780
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 288 1 231 1 137
Vinstmarginal 1,66% 5,97% 5,38%
Soliditet 15,12% 25,60% 25,86%
Kassalikviditet 110,63% 125,99% 126,99%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Vi Media AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Vi Media AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Edberg, Unn Birgitta
Hamrefors, Maria Birgitta
Jönsson, Ulf Christer Gunnar
Nibelius, Susanne Marie
Persson, Eva Carina
Svensson, Nils Thomas
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 2 män

Koncernstruktur Vi Media AB

Vi Media AB ingår i en koncern med 0 bolag. Koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.