facebook_pixelÅbordsön AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Åbordsön AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

+ Lägg till nummer

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)1 6281 4621 528
Rörelseresultat, EBIT (tkr)1 5341 3831 442
Resultat efter finansnetto (tkr)1 5341 3831 442
Årets resultat (tkr)4231 123
Summa tillgångar (tkr)23 94923 76822 711
Antal anställda

Bolagets ägare

Åbordsön AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Åbordsön AB
556002-0504
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)1 6281 4621 528
Rörelseresultat, EBIT (tkr)1 5341 3831 442
Resultat efter finansnetto (tkr)1 5341 3831 442
Årets resultat (tkr)4231 123

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)23 93123 76222 697
Omsättningstillgångar (tkr)18614
Tillgångar (tkr)23 94923 76822 711
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)22 40422 40022 377
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)1 5451 368334
Skulder och eget kapital (tkr)23 94923 76822 711

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal94.2%94.6%94.4%
Soliditet93.5%94.2%98.5%
Kassalikviditet1.2%0.4%4.2%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Lawton, Toby James.Mårtensson, Jonas Bertil.Nilsson, Katarina.Sandin, Eva Gunilla.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Koncernstruktur Åbordsön AB

Åbordsön AB ingår i en koncern med 46 bolag. Moderbolag är Scaninge Holding AB och koncernmoderbolag är Svenska Cellulosa AB SCA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

  • 2101 - Skogsförvaltning