facebook_pixelSvanö AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Svanö AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

+ Lägg till nummer

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)56 99250 60846 434
Rörelseresultat, EBIT (tkr)54 38747 86243 571
Resultat efter finansnetto (tkr)54 38747 86143 569
Årets resultat (tkr)1 6624 06244 995
Summa tillgångar (tkr)801 003792 522753 953
Antal anställda

Bolagets ägare

Svanö AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Svanö AB
556056-7694
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)56 99250 60846 434
Rörelseresultat, EBIT (tkr)54 38747 86243 571
Resultat efter finansnetto (tkr)54 38747 86143 569
Årets resultat (tkr)1 6624 06244 995

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)229 845232 234753 919
Omsättningstillgångar (tkr)571 158560 28834
Tillgångar (tkr)801 003792 522753 953
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)710 886709 225705 163
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)37 24137 36639 468
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)52 87645 9319 322
Skulder och eget kapital (tkr)801 003792 522753 953

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal95.4%94.6%93.8%
Soliditet88.8%89.5%93.5%
Kassalikviditet1080.2%1219.8%0.4%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Lawton, Toby James.Mårtensson, Jonas Bertil.Nilsson, Katarina.Sandin, Eva Gunilla.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Koncernstruktur Svanö AB

Svanö AB ingår i en koncern med 46 bolag. Moderbolag är Scaninge Holding AB och koncernmoderbolag är Svenska Cellulosa AB SCA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

  • 2101 - Skogsförvaltning