facebook_pixelScaninge Skog AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Scaninge Skog AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)12 51716 07211 172
Rörelseresultat, EBIT (tkr)12 10815 58710 765
Resultat efter finansnetto (tkr)12 10815 58710 765
Årets resultat (tkr)141 34310 350
Summa tillgångar (tkr)435 679439 041425 849
Antal anställda

Årsredovisningar Scaninge Skog AB

Bolagets ägare

Scaninge Skog AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Scaninge Skog AB
556313-1621
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)12 51716 07211 172
Rörelseresultat, EBIT (tkr)12 10815 58710 765
Resultat efter finansnetto (tkr)12 10815 58710 765
Årets resultat (tkr)141 34310 350

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)356 991357 360425 780
Omsättningstillgångar (tkr)78 68881 68169
Tillgångar (tkr)435 679439 041425 849
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)405 787405 773404 430
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)17 77717 79819 023
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)12 11515 4702 396
Skulder och eget kapital (tkr)435 679439 041425 849

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal96.7%97.0%96.4%
Soliditet93.1%92.4%95.0%
Kassalikviditet649.5%528.0%2.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Lawton, Toby James.Mårtensson, Jonas Bertil.Nilsson, Katarina.Sandin, Eva Gunilla.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Koncernstruktur Scaninge Skog AB

Scaninge Skog AB ingår i en koncern med 46 bolag. Moderbolag är Scaninge Holding AB och koncernmoderbolag är Svenska Cellulosa AB SCA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

  • 2101 - Skogsförvaltning